Blogs Discover Projects Explore Crowd 🔍 👤 🌎

About

BIO

Potters House (Potten Bakker ) is een Stichting die zich sterk maakt ter bevorderingen van jeugdtalenten. Aanbieden van handvaten, deskundige begeleiding opvang aan tiers jeugdigen volwassenen w.o. een ouder gezinnen. Voorts het uitvoeren van sociale en educatieve projecten om jongeren in gareel te houden.
Lives in Suriname , Suriname
👤 Female

Potters's Crowd (0)

See Crowd
Oh No!
No friends yet.
Explore Crowd

Potters's Projects (0)

See projects
Oh No!
No projects yet.
Discover Projects

Post

Potters's Activities on Apura
Hide Potters House Voorkomen is beter dan te genezen. Help en protect our childeren.
Preventio Education are the keys to be a winner.
Comment
Hide Potters House Voorkomen is beter dan te genezen. Help en protect our childeren.
Preventio Education are the keys to be a winner.
Comment
Seksueel misbruik/ HIV -preventie This project needs your vote
Status
1 / 200
.. days to go
Comment
Hide Potters Houseshared this post.
Comment
Hide Potters House Potters House.... Support us!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comment
This project needs your vote
Status
0 / 200
.. days to go
Comment
Hide Potters House De Stg. Potten Bakker bestaat ruim 2 jaren en zet zich voornamelijk in de gebieden Creola Saramacca Sophiaslust. Door sociale projecten voornamelijk voor jongeren uit te voeren w.o.1. begeleiden van kinderen sociaal /maatschappelijk 2. voorzien in de levensbehoeften van jongeren. 3. verdelen van kleren 4. organiseren van educatie en maatschappelijke activiteiten , 5. aanbieden van deskundige begeleiding en voorlichting in de ruimste zins des woords. 6. Het bieden van hulp bij renovatie van woningen , zorgen voor transport voor senioren burgers om de arts te consulteren zijn allemaal zaken waarmee de Stg. PH zich bezighoudt. In de afgelopen periode heeft de Stg. voorts enkele sociale projecten met ondersteuning van donateurs in Suriname kunnen realiseren. De Stg. wilt verder continueren en is naarstig op zoek naar ondersteuning in de vorm van financieen en of middelen. Dit jaar beoogd de Stg de volgende zaken te realiseren:
1. De bouw van een educatie -opvang centrum (voor de opvang en begeleiding)
2. Starten met een moesttuin /kwekerij om de jongeren te trainen in zelfvoorzieningheid.
3. Starten met een drie maals daags voedings project, waarbij de jongeren voor - en na de schooltijd gegarandeerd zijn voor voedingsmaal.
4. Ontwerpen van een kunstgrasveld waarbij de Sport zal worden gestimuleerd.
Gaarne doen wij een beroep om deze sociale projecten te ondersteunen. Vanwege het feit, dat in de gebieden er veel sprake is van jeugdcriminaliteit, seksueel misbruik, ontmaatschappelijk en onetisch gedrag tracht de Stg. zich bijzonder te beijveren ,echter is uw hulp van eminent belang.

mvg.
MBisschop BA
Voorzitter
Comment
Load more