Blogs Discover Projects Explore Crowd 🔍 👤 🌎
Onze Richtlijnen

ApuraNetworks: Where ideas turn into reality

Dream it, do it!
ApuraNetworks verwelkomt projecten in diverse categorieën zoals Gezondheidszorg, Onderwijs & Onderzoek, Sport & Welzijn, Huisvesting & Opvang, Toerisme, Kunst & Cultuur, Film & Fotografie, Flora & Fauna, Natuur & Milieu, Voeding, Literatuur & Schrijven en Wetenschap & Technologie. Is je idee of initiatief zo bijzonder dat het niet in één van deze categorieën valt? Laat het ons weten!

Projecten zijn verbonden met Suriname
De visie van ApuraNetworks is gericht op de verdere ontwikkeling van Suriname en haar mensen, ongeacht waar ter wereld zij zich ook bevinden. Het is niet vereist dat het project in Suriname gevestigd dient te zijn; wel zal worden beoordeeld in hoeverre er een band bestaat tussen het project en de ontwikkeling van Suriname, haar diaspora en vrienden van Suriname.

Het project is transparant over haar staat van ontwikkeling.
ApuraNetworks hanteert een 100%-transparantie beleid gebaseerd op eerlijkheid en vertrouwen. Projecten mogen niet misleidend zijn. Aan de hand van projectupdates - blogs, vlogs, foto?s en schetsen - zijn de projecten op voet te volgen; (potentiële) donateurs zien op die manier de resultaten van hun bijdrage terug. Amazing!

Projecten kunnen geen geld ophalen voor:
- individueel gewin, leningen, aandelen, coupons, kans-spellen of overige persoonlijke belangen;
- ondernemingen met enkel een winstoogmerk of economisch belang;
- de ontwikkeling van offensief materiaal (bijv. haat zaaiende uitingen, pornografisch materiaal,
- politieke onderschrijving of verzet, etc.);
- Multi-level marketing producten;
- vuurwapens, messen, wapen-accessoires, wapenreplica?s en beveiligingsproducten; en
- narcotica, tabak, voedingssupplementen, energie dranken en/of alcoholische dranken.
ApuraNetworks streeft ernaar om jou te helpen je ideeën en dromen te realiseren, en the sky is notthe limit! Samen brengen we nieuwe creaties, innovaties en ontwikkelingen op de wereld. Deze enkele richtlijnen zijn er om dit op een positieve, eerlijke en veilige manier te verwezenlijken. Ze zijn een weergave van onze visie en denkwijze, en zijn niet uitputtend. Ook kunnen de richtlijnen van tijd tot tijd worden bijgewerkt, vereenvoudigd en uitgebreid met nieuwe mogelijkheden.
Want to know more about Apura Crowdfunding?
Do you have more questions? Visit our FAQ page.
Ready to start a project?