Blogs Discover Projects Explore Crowd 🔍 👤 🌎
ApuraNetworks = ANBI
De Belastingdienst heeft Stichting Apura Networking aangewezen als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Door stimuleringsmaatregelen van de Rijksoverheid is het door onze ANBI-status voordeliger om via het crowdfundingplatform van ApuraNetworks te schenken. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als ANBI, dan kan een donateur giften voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, binnen de daarvoor geldende regels. Je mag op grond van de Geefwet bijvoorbeeld als particulier 25% extra aftrekken van de belasting. Meer informatie hierover vindt je op: http://www.goededoelen.nl/geefwet.
Doelstellingen Stichting Apura Networking:
- Het starten en realiseren van projecten in Suriname vereenvoudigen, aan de hand van o.a. een internationaal netwerk, transparante werkwijze en een samen-staan-we-sterk mentaliteit;
- Het mogelijk maken van wereldwijd netwerken en delen van gemeenschappelijke (Surinaamse) interesses;
- Een bijdrage leveren aan de verdere economische en sociale ontwikkeling van en in Suriname.
Download hier alle officiële documenten van Stichting Apura Networking:
Contactinformatie
Stichting Apura Networking
Jan van Zutphenstraat 101, 1069 RR
Amsterdam, Nederland

T: 06 81 05 57 97
E: info@apura.org
W: www.apura.org

Fiscaalnummer/RSIN: 8150 31 890
Stichtingsrekeningnummer: NL 08 ABNA 0463 9950 66

Zie meer informatie op: ApuraNetworks ANBI profiel