Blogs Discover Projects Explore Crowd 🔍 👤 🌎

Crowd Map

Crowd Filters

Country

Apura for Non-Profits

HYH Creation

Arts & Culture
Workshop Music en instruments of nature products. By Bongo Charley HYH Creation foundation

Surifesta Foundation

Tourism & Travel
The Surifesta Foundation is a foundation which is formed by members of the private-sector in Suriname with the aim of coordinating, expanding and promoting several Surinamese events, especially around the end of the year. In this context, Paramaribo and surroundings will be changed into a large, cozy entertainment center every year. One of the main objectives of the foundation is to take care of the publicity campaign for the overall end of the year celebrations.

WIREN The Movie

Arts & Culture
WIREN is een realistische dramafilm gebaseerd op feiten. WIREN, een film over een doofgeboren Nickeriaanse jongen die vecht voor zijn eerlijke plek in de maatschappij. Deze film is een initiatief van SUDOBE (Surinaamse Doven Belangen) en wordt geproduceerd door IT GOES PRODUCTIONS en SUDOBE.

Global Shapers Paramaribo

Humanitary & Charities
The Global Shapers Community is a network of hubs developed and led by young people who are exceptional in their potential, their achievements and their drive to make a contribution to their communities. It is an initiative of the World Economic Forum, which provides support to the Shapers' Community. The Paramaribo Hub is focused on action for a sustainable future through education, (environmental) awareness and community participation.

“Building with Nature project” – Afscheid Reinout Woittiez

NGOs & Donors
Bezig zijn met een veilige en gezonde leefomgeving vormde de afgelopen jaren de rode draad in mijn werkzame leven. Ik was de afgelopen 30 jaar werkzaam bij overheidsorganisaties op de terreinen van voedselkwaliteit, milieubescherming, veiligheid, justitie en watermanagement. En steeds weer werd ik geraakt door het grote belang voor ons welbevinden van een veilige en gezonde leefomgeving. Als Wagenings bioloog respecteer ik de krachten van de natuur. Mijn bezoek aan duurzame oliepalmplantages in Indonesië, het onderzoeksgebied van mijn jongste dochter, en de confrontatie met de sterke afname van het leefgebied van de orang oetans onderstreepte voor mij het grote belang van weloverwogen natuurbehoud. Een half jaar later bracht ik een bezoek aan de Hindoetempel 'Weg naar Zee' ten noorden van Paramaribo, waar mijn oudste dochter arts is. Daar leerde ik dat de tempel al enkele malen overstroomd is geweest omdat de lokale dijken het water door het stijgende zeespiegelniveau niet kunnen tegenhouden. Vooral de grote behoefte aan nieuwe mangrovebossen als buffers tegen de golven uit zee heeft mij gesterkt in het wereldwijde belang van "Building with Nature". Ik vind het een prachtige kans om met zijn allen “Building with Nature” van Conservation International te kunnen ondersteunen ! Reinout Woittiez

Stichting SURIDOCS

Humanitary & Charities
Suridocs ondersteunt bij de diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende ziekten in Suriname. Dit door te helpen bij het opzetten van een diagnostisch centrum voor diabetes en hart-en vaatziekten

ApuraNetworks

Internet & eBusiness
ApuraNetworks is an online Crowdfunding & Networking platform designed to share our love for Suriname and soon rolling out to other Caribbean countries.

Animae Caribe

Movie, Media & Design
Animae Caribe's Animation and Digital Media Festival is the Caribbean's biggest and most prestigious animation festival, providing a platform for the development of animators, as well as the exposure of animation as a viable business.