Blogs Discover Projects Explore Crowd 🔍 👤 🌎
donated € 0
Employees 1
followers 2
COMPANY
Become member

Cöoperatieve vereniging Gron Fanowdoe

Real Estate

BIO

HET DOEL VAN DE VERENIGING IS GRONDBEHOEFTE BIJ MINDER DRAAGKRACHTIGEN SURINAMERS EN SURINAAMSE NEDERLANDERS TE HELPEN REDUCEREN. DE VERENIGING BEGRIJPT, DAT HET VOOR DERGELIJKE SURINAMERS GEEN MAKKELIJKE TAAK IS OM EEN STUK GROND TE BEZITTEN IN SURINAME DOOR DE DURE GRONDPRIJZEN VAN PARTICULIERE AANBIEDERS.HIER SPEELT DE VERENIGING OP IN OM OP COLLECTIEVE BASIS OVER TE GAAN TOT HET AANKOPEN VAN 1000HA IN SURINAME EN EEN STUK GROND TER GROOTTE VAN 400m2 EN 500m2 VOOR EEN GEREDUCEERDE MARKTPRIJS AAN TE BIEDEN AAN ZIJN LEDEN