Blogs Discover Projects Explore Crowd 🔍 👤 🌎
crowdfunded € 1.145
users 8
followers 15
NON-PROFIT
Become member

“Building with Nature project” – Afscheid Reinout Woittiez

NGOs & Donors

BIO

Bezig zijn met een veilige en gezonde leefomgeving vormde de afgelopen jaren de rode draad in mijn werkzame leven. Ik was de afgelopen 30 jaar werkzaam bij overheidsorganisaties op de terreinen van voedselkwaliteit, milieubescherming, veiligheid, justitie en watermanagement. En steeds weer werd ik geraakt door het grote belang voor ons welbevinden van een veilige en gezonde leefomgeving. Als Wagenings bioloog respecteer ik de krachten van de natuur. Mijn bezoek aan duurzame oliepalmplantages in Indonesië, het onderzoeksgebied van mijn jongste dochter, en de confrontatie met de sterke afname van het leefgebied van de orang oetans onderstreepte voor mij het grote belang van weloverwogen natuurbehoud. Een half jaar later bracht ik een bezoek aan de Hindoetempel 'Weg naar Zee' ten noorden van Paramaribo, waar mijn oudste dochter arts is. Daar leerde ik dat de tempel al enkele malen overstroomd is geweest omdat de lokale dijken het water door het stijgende zeespiegelniveau niet kunnen tegenhouden. Vooral de grote behoefte aan nieuwe mangrovebossen als buffers tegen de golven uit zee heeft mij gesterkt in het wereldwijde belang van "Building with Nature". Ik vind het een prachtige kans om met zijn allen “Building with Nature” van Conservation International te kunnen ondersteunen ! Reinout Woittiez
Conservation International Suriname