Blogs Discover Projects Explore Crowd 🔍 👤 🌎

Other Blogs

Kennis van de Surinaamse diaspora inzetten voor Suriname

🕔 Wednesday, 3 May 2017 om 21:07

7830

2
Introductie.
Het afgelopen decennia is er heel wat gepubliceerd en geïnitieerd met betrekking tot Surinaamse diaspora en haar rol voor de verdere ontwikkeling van Suriname. Echter is het tot op heden niet gelukt deze groep massaal en vooral structureel te activeren voor je weet wel, tjar Sranang moro fara! Begrijp me niet verkeerd, natuurlijk is er wel wat gedaan, de PSA (Personen van Surinaamse afkomst) wet en de vele Diaspora events en stichtingen op na. Maar ik heb het over een kaliber “Kwakoe Festival” die jaarlijks moeiteloos heel Suriname in Nederland en alle vrienden van Suriname bij elkaar brengt en nogeens een miljoenen omzet genereert. Ik heb het dus over een jaarlijks terugkerend Diaspora event met een online component gericht op ondernemend Suriname in Nederland als onze Diaspora Hub. Je zou kunnen stellen dat als de Surinaamse diaspora moeiteloos €5 entree betaald voor Kwakoe en nogeens ±20 euro uitgeeft aan een combo menu Roti, Nasi, Parbo Bier en of Fernandes - zou zij ook massaal €10 kunnen investeren/doneren aan duurzame projecten voor een beter Suriname. Ma ja, to assume this makes an ass of you and me!

Alvorens in te gaan op waarom er nog geen Kwakoe-Business edition bestaat; zouden we beter eerst kunnen kijken naar de Oorsprong en de eigenlijke potentie van de Surinaamse Diaspora. Het is natuurlijk alom bekend dat deze groep zoals elke diaspora waarde heeft maar hoeveel? Effe dit tussendoortje: De schuldenlast van switi Sranang kopt nu al de 2 Miljard USD waarbij 2 generaties dit zullen voelen. (bron: Bureau Staatsschuld Suriname). Dus alleen al vanuit dat perspectief hebben we de knapste koppen uit Suriname en haar Diaspora nu meer dan ooit nodig om ons uit deze shit te halen de komende decennia.


De Surinaamse braindrain, oorsprong van onze Diaspora.
Kennis is volgens velen het grootste exportproduct van Suriname. Vanaf de onafhankelijkheid in 1975 hebben tienduizenden Surinamers het land verlaten om een nieuw leven elders op te bouwen. Deze braindrain heeft dan ook langdurige schadelijke economische effecten: het onttrekt niet alleen belangrijke skills van de beroepsbevolking maar ook de invloed op de productiviteit van anderen. Het zou onrealistisch zijn om te denken dat deze braindrain in de nabije toekomst teruggedraaid zal kunnen worden.

Persoonlijke en professionele bindingen worden aangegaan in het gastland en de grootste reden om niet terug te keren naar Suriname blijft nog onopgelost: vaak genoeg een gebrek aan vergelijkbare carrièremogelijkheden en toekomst perspectief, vooral Sranang anno 2017.


De Potentie
Maar Suriname hoeft haar diaspora echter niet als verloren kapitaal te zien. In deze digitale wereld waar de kosten en het gemak van internationaal communiceren het gunstigst zijn, zou het verkeerd zijn te denken dat wanneer iemand het land verlaten heeft, die persoon geen waardevolle economische bijdrage meer kan leveren. De Surinaamse diaspora is naar schatting iets minder dan een half miljoen mensen waarvan 350K in NL, 50K in Caribbean en USA en rond 50K verspreid in overige landen in de wereld.
De jaarlijkse geldverzendingen vanuit de Diaspora naar Suriname wordt geschat op USD 150 miljoen. Dit is dus rond de USD 12 miljoen per maand en neemt nu weer toe vanwege de economische crisis in Suriname. (bron; http://www.fomin.org/en-us/Home/Knowledge/idPublication/138816.aspx.) Ondanks deze cashflow voornamelijk naar consumptiegoederen gaat, zou met een kleine 5% al USD 60.000 / SRD 480.000 (1:8) per maand in “duurzame” initiatieven kunnen worden besteed. Dat is geen klein geld voor Su.

Los van de monetaire waarde van onze diaspora is de waarde van haar kennis, ervaring en netwerk van soortgelijke tot zelfs grotere waarde. Er zijn wel in elke branche Surinamers in diaspora actief die i.s.m. hun Surinaamse counterparts mogelijk tot “versnelde ontwikkeling voor Su” kunnen komen. Een concreet voorbeeld is de medische branche. Jaarlijks wordt de zg. “Suriname-dag” georganiseerd nabij Amsterdam waarbij bijna alle Surinaamse specialisten en overige medici bij elkaar komen voor kennisuitwisseling en natuurlijk wat Surinaamse gezelligheid en lekker eten. Ik had de eer in 2014 te mogen presenteren aan deze groep van ong 200 mensen bestaande uit bijna alle type chirurgen, specialistische medici/artsen, verplegers, apothekers, you name it, ze waren daar. Ik dacht OMG: als slechts de helft van deze groep actief wordt ingezet in Su zouden we zo een florerende zorgtoerisme kunnen bieden aan de Caribbean als duurzame inkomstenbron voor ons geliefd Suriname. Want van olie, goud of bauxiet moeten we het niet meer hebben en allang achterhaald dat dat nimmer duurzame ontwikkeling realiseert, toch Venezuela? Online kennis uitwisselen, een eerste stap?
Om de kennis en het kapitaal van de diaspora in te zetten, zal een strategie moeten worden toegepast die ervoor zorgt dat Suriname haar buitenlands talent kan mobiliseren ten behoeve van haar mensen en instituten. Het talent moet gestimuleerd worden om te netwerken en zich te informeren om vervolgens kennis uit te kunnen wisselen met haar counterparts in Suriname – en te mobiliseren.

Vanuit de Internationale Organisatie voor Immigratie (IOM) een VN NGO ism partijen in Su is een online concept ontwikkeld die een effectieve communicatie beoogt te bewerkstelligen tussen Surinaamse kader en hun geëmigreerde counterparts wereldwijd.
Maar first things first! Er moet eerst in kaart worden gebracht welke mensen in Diaspora bereid zijn hieraan mee te doen. Het IOM is daarom het Diaspora Mapping Project gestart, als eerste concrete aanzet, om via een online platform dit te bewerkstelligen. Een mooi initiatief, naar mijn idee, een eerste serieuze aanzet om dit online aan te pakken. Iets dat ik vanuit ApuraNetworks vanaf 2005 roep,ma ja. Samen staan we sterk en houden we allen enorm van Su. Echter ontbreekt de activatie bij de massa nogsteeds. “Wil jij meedenken over jouw actieve bijdrage voor Suriname? of blijf je passief observeren aan de zijlijn? Please think about that!

Voor meer informatie, ga alvast naar http://diaspora.sr/survey/web/
Comment
Elon ArnoldSnelle lening in minder dan 24 uur. We informeren het grote publiek dat we een lening aanbieden van € 2000 tot € 50 miljoen euro met een rentepercentage van 3%. gegarandeerd, getest en betrouwbaar, onmiddellijke beslissing van een directe geldschieter. Betaaldagleningen of leningen op afbetaling zonder harde kredietcontrole. Bezoek ons vandaag nog!
E-mail ( lendingcashexperts@gmail.com )
Like
Shigeo LeeNooit geweten dat de geldverzendingen zo hoog waren. (y) Like 👍 1