Blogs Discover Projects Explore Crowd 🔍 👤 🌎

Other Blogs

Donatiegedrag in CrowdFunding

🕔 Tuesday, 11 Oct 2016 om 03:22

4327

1

Als student bij de Vrije Universiteit Amsterdam heb ik kort geleden onderzoek gedaan bij ApuraNetworks en het was voor mij een bijzondere ervaring. Via Jordy Houwen, medestudent aan de VU, ben ik bij ApuraNetworks beland. Ik was op geen enkele manier verbonden aan de Surinaamse gemeenschap en ook niet aan het crowdfunding platform. Tijdens het eerste gesprek met Jordy kwamen we toch al gauw tot de conclusie dat we wel een visie deelden, namelijk de potentie van crowdfunding voor sociaal maatschappelijke doeleinden. Ik had daarom ook onmiddellijk bewondering voor wat ApuraNetworks tot nu toe al bereikt had voor de ontwikkeling van de Surinaamse gemeenschap en ik wilde graag mijn onderzoek hier verrichten.             


Dat de potentie van crowdfunding voor sociaal maatschappelijke projecten groot is, heeft onder andere ApuraNetworks al bewezen. Projecten en ideeën die voorheen misschien nooit een kans hadden gekregen worden nu gerealiseerd door gelijkgestemde mensen. Ondanks de groeiende populariteit van crowdfunding staat het onderzoek nog in de zogenoemde kinderschoenen. Door mijn interesse in crowdfunding en de wil om bij te dragen aan de ontwikkeling van de samenleving voelde ik het als mijn taak om hier mijn onderzoek in te verrichten.

De doelstelling van mijn onderzoek was simpel: hoe kunnen potentiële donaties verhoogd worden zodat er in de toekomst meer projecten gerealiseerd kunnen worden waar wij als samenleving profijt van hebben. In mijn onderzoek lag de focus op hoe wij als potentiële donateurs beïnvloed worden door het gedrag van andere donateurs. In ons dagelijks leven letten wij voortdurend op het gedrag van anderen en maken dat gedrag soms ook eigen, denk bijvoorbeeld aan modetrends. Er zijn vele verschillende redenen waarom we beïnvloed worden door het gedrag van anderen, bijvoorbeeld omdat we niet weten hoe we ons moeten gedragen in een bepaalde situatie of omdat wij ons willen conformeren naar het gedrag van de groep waartoe wij behoren uit angst afwijkend gedrag te vertonen. Uit eerder onderzoek in een andere context is gebleken dat we bij het maken van een donatie ook worden beïnvloed door het gedrag van anderen.

Om te onderzoeken of potentiële donateurs bij crowdfunding ook door het gedrag van andere worden beïnvloed, had ik een experiment bedacht. Dit experiment was onderdeel van een survey die in mei is verspreid, wellicht heb je hieraan zelf ook deelgenomen. In het experiment kreeg men een hypothetisch crowdfunding project te zien en werd er gevraag hoeveel men eventueel zou willen doneren. Om na te gaan of potentiële donateurs beïnvloed werden door het donatiegedrag van andere kregen ze hypothetische gemiddelde donaties te zien van voorgaande donateurs. In de eerste groep was dit een relatief laag gemiddelde en in de tweede groep een relatief hoog gemiddelde. Vervolgens was er gekeken of de potentiële donateurs lager doneerde in de eerste groep en hoger in de tweede groep. Dit bleek echter niet het geval te zijn. De potentiële donateurs gaven namelijk aan dat persoonlijke overwegingen belangrijker waren voor het bepalen van de hoogte van de donatie. Het persoonlijke budget bleek daarbij de grootste invloed te hebben. Wel bleek dat de groep waartoe men behoort invloed had op de hoogte van de donatie. Potentiële donateurs die zich sterk verbonden voelde met de Surinaamse gemeenschap doneerde over het algemeen meer. Dat dit leidde tot hogere donaties komt vermoedelijk voort uit de wil om te streven naar positieve uitkomsten voor de Surinaamse gemeenschap en niet zo zeer omdat andere wellicht meer gedoneerd hadden.

Helaas heb ik dus tijdens mijn onderzoek geen concrete verbeteringen kunnen achterhalen waarmee crowdfunding platformen de donaties zouden kunnen verhogen. Wel ben ik van mening dat er nog veel te onderzoeken en te bereiken is op dit gebied en wil mensen dan ook graag aansporen om dit ook te doen! Crowdfunding is haast niet meer weg te denken in de samenleving en het vervult een essentiële rol als alternatieve vorm van financiering. Door de dynamiek achter crowdfunding beter te begrijpen kunnen er in de toekomst steeds meer belangrijke projecten en ideeën gerealiseerd worden.

Voor het invullen van de survey die onderdeel was van mijn onderzoek kon men kans maken op één van de twee mooie prijzen: de compilatie box 40 jaar Surinaamse muziek in Nederland of het boek Suriname Beken(d)t. Franklin Westhout is de gelukkige winnaar van de muziekbox en Gino Brouwn de winnaar van het boek Suriname Beken(d)t. Ik wil graag nog even Robert Harman Sordam en Raul Neijhorst bedanken voor het beschikbaar stellen van deze twee mooie prijzen. Uiteraard wil ik ook iedereen bedanken die de survey heeft ingevuld. Verder wil ik ApuraNetworks heel veel succes wensen. Ik ben ervan overtuigd dat zij samen met hun unieke community in de toekomst nog veel meer kunnen betekenen voor de ontwikkeling van de Surinaamse gemeenschap!

Comment
Elon ArnoldSnelle lening in minder dan 24 uur. We informeren het grote publiek dat we een lening aanbieden van € 2000 tot € 50 miljoen euro met een rentepercentage van 3%. gegarandeerd, getest en betrouwbaar, onmiddellijke beslissing van een directe geldschieter. Betaaldagleningen of leningen op afbetaling zonder harde kredietcontrole. Bezoek ons vandaag nog!
E-mail ( lendingcashexperts@gmail.com )
Like