Blogs Discover Projects Explore Crowd 🔍 👤 🌎

Other Blogs

Suriname verlaten, maar nooit vergeten: Crowdfunding verbindt!

🕔 Wednesday, 28 Sep 2016 om 03:55

6657

3

Succes in je leven is niet alleen afhankelijk van jouw inzet. Het is ook afhankelijk van je omgeving, de middelen en de kansen die jou worden geboden. Ik ben opgegroeid in een volksbuurt in Suriname, Pontbuiten, daar heb ik een deel van mijn jeugd doorgebracht. Ik merkte dat veel van mijn leeftijdgenoten niet de sociale groei doormaakte die ik doorleefde. Zij kwamen terecht in een vicieuze cirkel; geen kansen, geen ontwikkeling, en gedoemd tot een bestaan in een lager sociaal-economisch milieu, zonder perspectief. Het voelde niet rechtvaardig en ik wilde het veranderen.


Tijdens mijn studieperiode in Nederland heb ik geprobeerd dat gevoel uit mijn jeugd uit te werken in een concreet plan. Ik kwam in contact met het fenomeen crowdfunding en heb samen met een team enthousiaste gemotiveerde mensen het crowdfunding platform ApuraNetworks opgezet. Op het platform willen wij de Surinaamse diaspora verbinden, informeren, inspireren en mobiliseren om sociale projecten in Suriname te financieren.


Crowdfunding biedt kansen met de wereldwijd verspreide Surinaamse gemeenschap als donateurs. Wij, het Apura Team, hebben het gevoel dat het hier gaat om een ideale combinatie, maar konden geen wetenschappelijk bewijs vinden om ons gevoel te staven. Er was dus behoefte aan empirisch onderzoek dat bruikbare resultaten opleverde voor de praktijk.


Gedurende mijn master afstudeertraject aan de Vrije Universiteit te Amsterdam bood mijn begeleider mij de gelegenheid om onderzoek te doen naar de beweegredenen van de Surinaamse diaspora in Nederland om te doneren aan crowdfunding projecten in Suriname. Een gouden kans om de gevoelens en ideeën van het Apura Team wetenschappelijk te onderbouwen.


Een aantal mooie dingen zijn samengekomen in dit thesisonderzoek:

  • een overtuiging door ervaringen in mijn jeugd in Suriname ontstaan

  • het gevoel dat wij de Surinaamse diaspora moeten verbinden op het platform ApuraNetworks voor het financieren van sociaalmaatschappelijke projecten

  • wetenschappelijk onderzoek naar de diaspora en crowdfunding.


Voordat ik in ga op de onderzoeksresultaten, eerst de definitie van het woord ‘diaspora’. Het is geen algemeen bekend woord. Diaspora duidt op een etnische groep (bijv. Surinamers), met een gedeelde cultuur en geschiedenis, woonachtig en actief in het buitenland, met behoud van sterke sentimentele en materiële banden met het land van herkomst (bijv. Suriname). Nu de juiste betekenis van het woord ‘diaspora’ duidelijk is, kan ik verder gaan met de veelbelovende onderzoeksbevindingen.


Uit het onderzoek blijkt dat het betrekken van Surinamers buiten Suriname, de Surinaamse diaspora, in crowdfunding projecten in het land van herkomst een reëel antwoord is op het financiële vraagstuk over sociaal-maatschappelijke ontwikkeling in Suriname. Enkele hoopgevende citaten van de mensen uit het onderzoek:


‘Suriname is thuis’


‘Ik voel me 1 met Suriname’


‘ik voel me emotioneel meer betrokken bij de Surinaamse samenleving dan de Nederlandse’


‘Je weet dat gevoel dat je krijgt na een lange dag werk, hé ik ben thuis. Dat gevoel krijg ik wanneer ik daar uit het vliegtuig stap. Dat is Suriname voor mij’


‘als elke Surinamer in Nederland 1 euro of 50 eurocent zet, dan zouden we al zoveel kunnen helpen daar in het land. Dat zou onze rol moeten zijn’


‘De rol van de diaspora is eigenlijk vrij simpel. Je bent naar buiten gegaan. Je hebt een taak. Je taak is om je land te helpen opbouwen’


‘Suriname, onze trots, ons goed. Onze taak is onze cultuur hoog te houden, te behouden, te respecteren en over te brengen naar onze kinderen en de lobi voor het land te blijven koesteren en vooral mensen in te laten zien dat we trots zijn en van het land houden ook al zitten we in Japan of in Timboektoe en dat we trots zijn dat we daar vandaan komen.’


De Surinaamse diaspora in Nederland voelt zich medeverantwoordelijk voor de sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van Suriname en ziet verbondenheid als een randvoorwaarde. Crowdfunding ziet de Surinaamse diaspora als een laagdrempelige manier om bij te dragen aan zinvolle projecten in Suriname zonder zelf daar aanwezig te hoeven zijn.


Ik zet mij 24/7 samen met het enthousiaste Apura Team in om de doelstelling van ApuraNetworks te realiseren. Het Apura Team bestaat uit gedreven mensen. Wij geloven dat je alleen een verschil kunt maken door aan te pakken en dingen te doen en niet aan de zijlijn te staan in de hoop dat een ander het initiatief neemt. Veel mensen zijn bereid om de handen uit de mouwen te steken of een steentje bij te dragen en een positief verschil te maken. Soms raken deze mensen gedemotiveerd omdat zij denken niemand kan alleen echt het verschil maken. Het is inderdaad een hele uitdaging als je ergens alleen voor staat. Het Apura Team samen met onze 4000+ leden geloven in de filosofie ‘samen staan we sterk’.


Deel jij onze visie en strategie? Join us for free on www.apura.org and help us create the difference we want to see in Suriname.


Comment
Elon ArnoldSnelle lening in minder dan 24 uur. We informeren het grote publiek dat we een lening aanbieden van € 2000 tot € 50 miljoen euro met een rentepercentage van 3%. gegarandeerd, getest en betrouwbaar, onmiddellijke beslissing van een directe geldschieter. Betaaldagleningen of leningen op afbetaling zonder harde kredietcontrole. Bezoek ons vandaag nog!
E-mail ( lendingcashexperts@gmail.com )
Like
Tim van RooijenMooie blog Jordy! Like 👍 1 Miguel RodriguesAmazing blog Jordy! Wauw, super trots dat je bent afgestudeerd en dat we een wetenschappelijke onderbouwing hebben van het geen wij doen. This really inspires me and you inspire me. Samen staan we sterk! Brasa Miguel Like 👍 1