Blogs Discover Projects Explore Crowd 🔍 👤 🌎

Other Blogs

Apura Wishes for Suriname

🕔 Tuesday, 9 Feb 2016 om 20:52

3411

3
Ook de diaspora steunt Suriname op verkiezingsdag. We dragen Suriname elke dag in ons hart. Dit zijn de wensen die wij hebben voor ons mooie land. Let’s make it happen together! De onderstaande wensen zijn afkomstig van de studenten van SSA, het Apura team en andere leden van het diaspora. Een eerlijke en goed geschoolde regering. Einde aan de rassenhaat. I LOVE ALL! Minder etnische strijd! Geen computers meer Ik wens dat de regering meer aandacht geeft aan educatie en hierdoor het volk slimmer maakt. Een stem voor de vrouwen :-) Ontwikkeling voor het land! Ik wens Suriname een rijke toekomst toe vol vrede en voorspoed. Vooruitgang, stabiliteit, progressie! Eerlijkheid! Mijn wens is dat men gaat bezuinigen: niet ten koste van het volk, maar van de overheid. Nu is het niet goed economisch gezien. Ik wens dat we in Su meer lief kunnen hebben ongeacht elkaars kleur of geloof. Blijf waarde creëren en blijf werken aan een betere toekomst! Believe, dream, do! Vinay Baldew: “Meer kansen en daardoor meer geld! Minder corruptie.” Shereen Jaeger: “ Eerlijke verkiezingen en harmonieuze samenwerking voor een beter Suriname wat de uitkomst ook zou mogen zijn. Een integere regering die prioriteiten en de belangen van Suriname en haar volk stellen boven het eigen, uit Vaderland’s liefde. Een bloeiend Suriname in de breedste zin van het woord, een sterke groei in educatie/ontwikkeling, goede medische zorg en harde criminaliteitsbestrijding” Lisa Kong: “ Meer kansen en creatieve ondernemerschap, gericht op duurzaamheid, zonder kwaad te verrichten aan anderen. Meer liefde voor de natuur en beperking van de milieuvervuiling. Daarnaast een veiligere leefomgeving, meer bescherming tegen criminaliteit, meer veiligheid voor ondernemers zoals winkeliers en restauranteigenaren en minder criminaliteit. Ik wens dat we zelf minder snel oordeel zullen vellen over een ander, met een open mind elkaars ideeën aanhoren elkaar meer liefde aan geven en elkaars krachten omarmen voor een betere Suriname.” Sheilah Liong A Jin “ Ik wens Suriname toe: een politiek die meer moraliteit in de oordeelsvorming verwerkt, zuiver is bij het nemen van besluiten, transparant kan zijn bij alles wat ze doen en last but not least politici die van onbesproken gedrag zijn en zicht inzetten voor de gemeenschap #abetterSu” Ruth Sinkeler: “Ik wens Prachtig Suriname veel voorspoed, saamhorigheid, veiligheid en vooruitgang voor de komende jaren. Wij zijn 1 volk, samen staan we sterk en komen we vooruit. Suriname nr.1 in de Caribische regio!!! Yes we can!!!” Anthony Medar: “Saamhorigheid en vrede!” Keffie Wielingen: “Mijn wens voor Su is dat er gekozen wordt voor ontwikkeling op alle vlakken; onderwijs, infrastructuur, tct noem maar op en dat bovenal hetgeen waar zo bekend om staan, ons ‘vredelievendheid’ blijven houden!!” Sandrina Hunsel: “Dat we mogen bloeien en groeien. Niet alleen om economisch gebied, maar ook qua gedachtengang, normen, waarden en respect naar elkaar toe.” Nathalie Dawson: “Ik wens voor Suriname een betere infrastructuur, betere scholing in het binnenland, stabiliteit en waardering voor land en volk.” Esten Cohen: “Mijn wens voor Suriname is dat wij ons gaan focussen op de toekomst. Dat wij ons gaan inzetten voor ontwikkeling.. en dat wij eenheid gaan vormen als het gaat om landsbelang. En tenslotte moeten wij eerlijkheid en liefde hoog in vaandel houden.” Fabian Jacott: “Mijn wens voor Suriname: dat we als 1 natie verder kunnen gaan en niet dat we scheiden om een bepaalde kleur of partij waarvoor we kiezen.” Rheyna Wijsman: “Ik wens dat Suriname ooit zal behoren tot een van de beste ontwikkelde landen in de wereld. Daarmee bedoel ik hoe we gegroeid zijn binnen een relatief korte periode van ontwikkelingsland naar ontwikkeld land. Ik wens dat wij onze sterkte punten goed in zullen zetten om het land verder te brengen en zwaktepunten als uitdagingen zien om die tot een sterktepunt te maken.” Gerani Cheuk-A-Lam: “Een partij met kader (kennis en communicatieskills), inlevingsvermogen (empathy) en een hart voor heel het volk!” Dirk Currie: “Samenwerking en respect voor elkaar op grond van ethische waarden en normen met als doel een welvarend Suriname voor allen.” Suraya: “Ik wil gewoon dat het goed gaat met Su qua alle vlakten. Ik wil ook goede hogescholen en universiteiten zodat jongeren met een diploma uit Su ook overal in de wereld aan de slag kunnen.” Ralph Dawson: “Ik wens een Suriname waarin alle kinderen toegang hebben tot kwalitatief goed onderwijs.” Milton Cooman: “Ik wens een Suriname waarin we allen open en eerlijk naar elkaar toe zijn. Geen corruptie.” Jo-Ann Dawson: “Ik wens een Suriname waar iedereen elkaar het beste gunt. Geen jaloezie of afgunst, maar een samenleving waarin we het beste uit elkaar en onszelf halen en werken aan een (nog) mooiere toekomst voor Suriname.” Aram: “Voorspoed!” Glenda van Duivenvoorde: “Een regering die de komende 5 jaar groot voordeel voor Suriname zal opleveren op nationaal en internationaal gebied. Tevens economisch verantwoorde keuzes maakt zodat Suriname door kan groeien en aantrekkelijk blijft voor ondernemers, emigranten en re-migranten.” Claudia Dawson: "Voor Suriname wens ik stabiliteit, nieuwe kansen en duurzame ontwikkeling." Tiara Smit: Ik wens voor Suriname een regering die intrinsiek gemotiveerd is om het land op te bouwen en zich niet blind staart op zelfverrijking.
Comment
Tirzah MonsantoHet zou mooi zijn als de Surinaamse Diaspora ook kon stemmen op bv. het consulaat van Suriname Like Miguel RodriguesWauw, geweldige wensen!, Let's make them happen, together? Like Jo-Ann DawsonNog een mooie wens, namens mijn vader: Ik wens Suriname integer bestuur dat garant staat voor eerlijke verdeling van welvaart, toegankelijk onderwijs en gezondheidszorg voor een ieder ???? Like