Blogs Discover Projects Explore Crowd 🔍 👤 🌎

Other Blogs

A wan anu e was’ a trawan

🕔 Wednesday, 10 Feb 2016 om 18:25

6009

1
Voor het jaar 2015 dienen de lidstaten van de VN belangrijke vooruitgang te boeken op het gebied van armoede, onderwijs, gezondheid en milieu. Het is geen toeval dat Peggy Bouva, de founder van Community & Knowledge, mij heeft geadviseerd om één van de millenniumdoelen te koppelen aan mijn sociaal maatschappelijk project voor 2015. Er zijn acht (8)concrete doelstellingen vastgelegd: de millenniumdoelen (zie: http://bit.ly/1G6e1jI). Na het raadplegen van de 8 doelstellingen werd ik vrij snel geïnspireerd door het millenniumdoel -het uitbannen van extreme armoede en honger-. Ik heb sterk het gevoel dat wij mensen niet stil staan bij de effecten van armoede. Het zorgt voor een achterstand in ontwikkeling, opleiding, sociale positionering en zelfs percepties en houdingen op het leven van een mens. Er zijn ook andere factoren als opvoeding, (geloofs)overtuiging, normen & waarden en milieu die invloed kunnen hebben op mensen. In het bijzonder als het gaat om de ontwikkeling van een mens en dat vindt al plaats vanaf de geboorte. Om deze reden wil ik mij inzetten tegen de armoede bij kinderen. Verbinding met mensen maakt hét verschil om iets te betekenen voor deze kinderen. De behoefte om te verbinden zit van nature ook in de mens. Crowdfunding is een nieuwe trend die meer verbinding mogelijk maakt.

Crowdfunding - ApuraNetworks
Het is daarom ook geen toeval dat ik in contact ben gekomen met ApuraNetworks. Gezien ik van nature een persoon ben die openstaat voor verbinding met mensen, ben ik een half jaar geleden door iemand doorverwezen naar ApuraNetworks. En wat bleek? Wij delen dezelfde visie (zie: http://bit.ly/161SkVl). Wereldwijd netwerken & verbinden! Samenwerking = verbinding en dat staat en begint altijd bij het delen van een gemeenschappelijke visie. In een van mijn voorgaande columns heb ik dit eerder aangehaald. ApuraNetworks biedt een platform aan mensen die de liefde voor Suriname delen en sociaal maatschappelijke projecten internationaal op de kaart plaatsen. En het sterkste instrument die zij daarvoor gebruiken: Crowdfunding.

Waarom de keuze op armoedebestrijding bij kinderen?
De reden dat er is gekozen voor armoedebestrijding bij kinderen is namelijk het feit dat zij de toekomst zijn. Hierin moet geïnvesteerd worden om ontwikkeling op gang te brengen, maar zeer zeker ook te behouden in de toekomst. Als kind heb ik de mogelijkheden aangereikt gekregen om boeken te lezen, inspirerende muziek te beluisteren en bovenal een opleiding te volgen en af te ronden. Het is mij aangereikt, maar ik heb ook gebruik gemaakt van de faciliteiten. Dat is een bewuste keuze geweest. Er zijn kinderen die naar aanleiding van hun maatschappelijke positie geen gebruik kunnen maken van de faciliteiten. Of in andere gevallen zijn er onvoldoende faciliteiten en middelen beschikbaar voor de jeugd.

Mijn persoonlijke doelstelling is daarom om vanaf 2015 terug te geven aan de maatschappij. Waarom? Al ruim 4 tot 5 jaar heb ik successen op de maatschappelijke ladder geboekt. Daarin zijn er vanzelfsprekend ook fouten gemaakt, maar door vallen en opstaan ben ik wijzer geworden.

Duurzaamheid Deze opgedane levenservaring wil ik daarom inzetten om armoede bij kinderen te bestrijden. En dat gaan wij niet doen door alleen geld en goederen uit te delen, want daar zijn de kids voor een beperkte periode mee geholpen. De kracht zit juist in duurzaamheid. En dat kan je realiseren door de jeugd bewust te maken, educatie eraan te koppelen en meerdere stakeholders erbij te betrekken. Hierdoor kunnen de verschillende stakeholders zich inzetten door specifieke kennis en vaardigheden aan de jeugd over te brengen. Stichting Lobi Pikien vangt kinderen op die zijn opgegroeid in een instabiele omgeving en bied een veilige en geborgen thuis. Aan de hand van verschillende thema’s als milieu leren zij de jeugd om verantwoordelijkheid te nemen voor de leefomgeving en anderzijds ook stimulering van talentontwikkeling door muurschilderingen van het thema te maken. Geniaal! Een ander voorbeeld in Nederland is Kids van Zuidoost in Nederland. Hun visie stelt kinderen in staat om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit doen ze door en voor kids. Bij de inrichting van het pand hebben kinderen zich ingezet en ook bij het koken helpen kinderen mee, zo start talentontwikkeling. Briljant!

Mijn persoonlijke doel is om o.a. de overheid, beleidsmakers als de economische- en de commerciële sector bewust te maken dat er structureel en strategisch beleid moet worden geformuleerd om dit maatschappelijk probleem aan te pakken. Maar hoe zorg je ervoor dat er draagvlak wordt gecreëerd? Allereerst moet het verhaal helder zijn, maar ook moet je mensen het project laten ondersteunen die invloed kunnen uitoefenen op de maatschappij. Voorbeeldfiguren die in de politiek zitten of in de entertainment zitten.

Invloed uitoefenen met voorbeeldfiguren
Er zijn meerdere invloedrijke personen die zich inzetten voor maatschappelijke ‘problemen’ en uitdagingen. Van Beyoncé, Oprah tot aan de jeugdige Aliyah Kolf. Aliyah snapt goed dat de erbarmelijke omstandigheden van weeskinderen in armoede kan worden bestempeld als een ‘hard knock life’. Dus ook zij draagt haar steentje bij aan de bewustwording van dit maatschappelijk onderwerp. Hoe ik mijn steentje zal bijdragen? Al geruime tijd voel ik mij sterk en capabel om terug te geven aan de maatschappij, vooral aan kinderen die niet alle mogelijkheden en faciliteiten voor handen hebben om te klimmen op die spreekwoordelijke ladder. Er moet voorkomen worden dat armoede een stempel drukt op hun verdere ontwikkeling. Armoede kan naar mijn inzien een tekort/gebrek aan voeding, gezondheid en onderwijs betekenen. Er luidt een gezegde “Verbeter de wereld begin bij jezelf” en dat is wat IK ga doen.

Geïnteresseerd?
Ik daag de gemeenschap uit om vanaf het jaar 2015 extreme armoede uit te bannen. Denk na op welke wijze u een bijdrage kan leveren om armoede terug te dringen om zo de ontwikkeling van de samenleving naar een nog hoger niveau te tillen.

Facebook - https://www.facebook.com/soraya.semmoh
Twitter - @SSemmoh
Comment
Elon ArnoldSnelle lening in minder dan 24 uur. We informeren het grote publiek dat we een lening aanbieden van € 2000 tot € 50 miljoen euro met een rentepercentage van 3%. gegarandeerd, getest en betrouwbaar, onmiddellijke beslissing van een directe geldschieter. Betaaldagleningen of leningen op afbetaling zonder harde kredietcontrole. Bezoek ons vandaag nog!
E-mail ( lendingcashexperts@gmail.com )
Like