Blogs Discover Projects Explore Crowd 🔍 👤 🌎

Other Blogs

Een mooi begin

🕔 Wednesday, 10 Feb 2016 om 18:03

5053

1
De investering gaat niet gepaard met belastingverhogingen want dit sociale programma wordt voor het grootste deel gefinancierd met opbrengsten uit de mijnbouwsector. Hervormingen in de mijnbouwsector door de Surinaamse overheid zullen de verwachte mijnbouwopbrengsten namelijk enorm verhogen. Dit bericht van de Surinaamse overheid doet mij denken aan het Groningse aardgas dat eind jaren ’50 van de vorige eeuw werd ontdekt. De enorme gasbel is ontzettend belangrijk geweest voor het naoorlogse Nederland. De grote gasinkomsten raakte iedereen en bovenal: naast werkgelegenheid bracht het Nederland veiligheid, niet alleen financieel maar ook in de vorm van de huidige verzorgingsstaat.

Is dat wat er nu in Suriname gaat gebeuren? Naar verwachting zullen de opbrengsten uit de Surinaamse mijnen de komende tijd groeien. Het bonzen van de Chinezen op de poorten van Suriname is hier wellicht al een duidelijke indicator van. Het investeren van dit succes in een verzorgingsmaatschappij lijkt daarom geen slecht idee. Dat denkt de regering blijkbaar ook want met het uitgetrokken bedrag zal onder andere een nationaal pensioen- en zorgstelsel worden gerealiseerd en daarnaast werkgelegenheid en het ondernemersklimaat ‘positief worden beïnvloed’.

De investering in welvaartbevordering kan datgene zijn dat de allerarmsten van Suriname, vaak bewoners van het binnenland, economisch en sociaal gaat versterken en activeren. Het kan ze namelijk niet alleen uit de armoede trekken maar het kan hen ook stimuleren om te ondernemen en mee te bouwen aan de ontwikkeling van Suriname. Hopelijk zal het bedrag ook ten goede komen aan de eerder beloofde hervorming van het onderwijs tot een nationaal gelijkwaardig niveau. Investeringen in onderwijs zijn minstens zo belangrijk wanneer wordt geprobeerd uitsluiting en armoede tegen te gaan.

De bevolking economisch betrekken en van kennis te voorzien én hen te laten opgroeien in een veilige en stimulerende leefomgeving kan een duurzame oplossing voor Suriname betekenen. Driehonderd miljoen Surinaamse dollar is hiervoor een prachtig begin.

Lees meer op de website van Stichting Alenbo.
Comment
Elon ArnoldSnelle lening in minder dan 24 uur. We informeren het grote publiek dat we een lening aanbieden van € 2000 tot € 50 miljoen euro met een rentepercentage van 3%. gegarandeerd, getest en betrouwbaar, onmiddellijke beslissing van een directe geldschieter. Betaaldagleningen of leningen op afbetaling zonder harde kredietcontrole. Bezoek ons vandaag nog!
E-mail ( lendingcashexperts@gmail.com )
Like